strona główna


śląsk jest najbogatszym w zabytki regionem w polsce. to odzwierciedlenie minionego dobrobytu tej ziemi, zasobnej w złoto, srebro, kamienie szlachetne, minerały, a także węgiel, miedź czy żelazo, które kiedyś w znaczącym stopniu decydowało o rozwoju regionu i jego potędze. żyzne ziemie sprzyjały tworzeniu wielkich majątków, a rozwój kupiectwa i przemysłu - rozwojowi miast. w takich warunkach mieszczanie, właściciele ziemscy, rycerze, książęta, zakonnicy, bogaci chłopi, fabrykanci fundowali zachwycające dzieła sztuki, kościoły, piękne rezydencje, parki, które w swoim rozmachu nie mają odpowiedników w całym kraju. status quo zostało brutalnie przerwane w 1945 roku, kiedy wszystko zaczęło się od nowa. szczęście ocalenia nie przypadło wielu wspaniałym obiektom. związane to było z nienawiścią do tego co obce. wkrótce też, zaczęła się zagłada wielu zamków, pałaców, a także kościołów i całych miast. w większości rozkradziono dobytek pokoleń, a to co się uratowało daje tylko częściowy obraz dawnej świetności. przetrwały jedyne w swoim rodzaju krajobrazy, przyciągające rzesze miłośników spędzania wolnego czasu w pięknych, urokliwych okolicach, których tutaj nie brakuje. serdecznie zapraszam do zwiedzania tego, wciąż mało znanego zakątka polski. na stronie nie znalazły się wszystkie zabytki, ani nie są to te najpiękniejsze, wiele z nich wciąż czeka na swoje odkrycie.   
Przez blisko sto lat mieszkańcy wypatrywali zmian na lepsze. Pałac górujący nad okolicą niszczał systematycznie, ale o dziwo nie został rozebrany na materiał budowlany, ani doszczętnie zrujnowany. Najgorszych okazało się dziesięć ostatnich lat. Próby ratowania obiektu przez osoby bez wyobraźni i wystarczających środków doprowadziły do zawalenia stropów i w konsekwencji do zniszczenia znacznej części cennej materii.

Można powiedzieć, że zadecydowaliśmy o kupnie pałacu, zanim go późną wiosną 2012 roku zobaczyliśmy i poznaliśmy zakres zniszczeń. Dlaczego? 

Z przeglądu informacji dostępnych w internecie wynikało, że to miejsce kogoś obchodzi, że istnieje energia społeczna, która może przywrócić te opuszczone sale z powrotem do życia. To tak naprawdę zadecydowało. 

Widzieliśmy wiele, być może piękniejszych, łatwiejszych do renowacji i tańszych miejsc, ale za żadną nie stała tak pozytywna energia. 

Oddając obiekt na rzecz Fundacji mieliśmy świadomość, że już nigdy nie będzie nasz własny - “prywatny” - zawsze będzie pełnił funkcje społeczne, będąc, miejmy nadzieję, powodem do dumy dla wszystkich mieszkających w zasięgu jego oddziaływania.

Zaszczytem jest dla nas możliwość przewodzenia akcji odbudowy i przywrócenia obiektu do pełnienia funkcji kulturotwórczej.Nasze środki są ograniczone, ale mamy doświadczenie, wiedzę i determinację. Jesteśmy spokojni, że doprowadzimy sprawę do celu. Czujemy na sobie wielkie poczucie obowiązku i odpowiedzialność za zadanie, którego się podjęliśmy. Nie możemy zawieść tych, którzy czekają na zmiany.Nie mamy wpływu na sprawy globalne, ale lokalnie spróbujemy “nieźle namieszać” w pozytywnym sensie oczywiście.

Osobom, które pytają nas “dlaczego to robimy”, “gdzie tu interes i jaki cel”? - odpowiadamy: Są w życiu rzeczy które opłaca się robić i te które robić wartoMy uważamy, że warto.


 
Dwór Sarny to rozległy, obecnie intensywnie remontowany kompleks rezydencyjny i folwarczny, którego początki sięgają XIV wieku. Zabytek położony na skalnym występie zbocza w dolinie rzeki Ścinawki pomiędzy Górami Sowimi a Stołowymi w końcu 2013 roku sprzedano osobom prywatnym, które założyły Fundację Odbudowy Dworu Sarny. W Sarnach powstanie centrum kulturalne ze szczególnym naciskiem na muzykę.Muzeum Regionalne położone jest w centrum malowniczego miasta Jawora, zlokalizowanego na geograficznym obszarze niziny śląsko-łużyckiej. Założone w 1929 roku, mieści się obecnie w zespole dawnego klasztoru bernardynów. To jedna z dwóch zachowanych na Dolnym Śląsku siedzib średniowiecznego zakonu. Historia tego obiektu posiada 500-letnią metrykę.
W skład kompleksu wchodzą: XV-wieczny kościół halowy, krużganki, wirydarz oraz dansker połączony przechodem ze skrzydłem klasztornym. Posiadamy bogate zbiory archeologiczne, geologiczne, etnograficzne, militarne i dawnego rzemiosła. 

Prezentowana w gotyckich wnętrzach kościoła poklasztornego sztuka sakralna słynie z unikatowych w Polsce transferów malowideł ściennych oraz cyklu gotycko-renesansowych polichromii o tematyce pasyjnej. Muzeum położone jest na szlakach turystycznych: Euroregionu NYSA, Szlaku Cysterskim w Polsce, Szlaku Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna, czy Via Regia.

 
Od 2014 r. w pałacu działa Fundacja Pałac Bojadła, której celem jest propagowanie zabytków rezydencjonalnych Środkowego Nadodrza oraz wspieranie ich właścicieli w udostępnianiu (wirtualnym i realnym). Podstawą działalności Fundacji jest projekt Pałace i Parki Środkowego Nadodrza, szlak najważniejszych rezydencji Lubuskiego i Dolnego Śląska. Strona internetowa www.palaceiparki.pl działa od ponad roku i zdobywa coraz szerszy zasięg promując zabytki rezydencjonalne pogranicza Dolnego Śląska, Brandenburgii i Wielkopolski. Fundacja jest laureatem wielu nagród m.in. wyróżnienia NID za udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2016 za przygotowanie wystawy Rezydencje Środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy pokazywanej w Żaganiu i Nowej Soli. Fundacja przygotowała całościowy plan adaptacji założenia pałacowego w Bojadłach na instytucję kultury pn. Biuro Działań Kulturalnych. Centrum badawcze dziedzictwa Środkowego Nadodrza połączone z muzeum wnętrz pałacowych (salonik rokokowy poetki XVIII-wiecznej A.L. Karschin zostanie zainaugurowany wiosną 2017 r.) ma szansę znaleźć swoją siedzibę w odnowionym Pałacu w Bojadłach. Pałac stanie się miejscem organizacji konferencji o dziedzictwie rezydencjonalnym Środkowego Nadodrza i koncertów muzyki barokowej z kręgu rodziny Bachów. Już od kilku lat Właściciel zespołu pałacowego w Bojadłach i Fundator Fundacji Pałac Bojadła - z ograniczonym wsparciem środków publicznych - realizuje kolejne etapy zabezpieczenia obiektu, który już spełnia wiele funkcji społecznych i kulturalnych. Nasze działania to inicjatywa prywatna, która wyprzedza wiele działań publicznych jeśli chodzi o kompleksową promocję i wspieranie zaniedbanych obiektów rezydencjonalnych historycznego Dolnego Śląska i ma charakter prawdziwie wizjonerski. Inicjatywa Fundatora Fundacji Pałac Bojadła to rzadki przykład działań pro publico bono ze strony prywatnego właściciela zabytku na rzecz całego zespołu obiektów zabytkowych (nie tylko na rzecz jednego obiektu będącego jego własnością).

Górny Śląsk to kraina kojarzona głównie z przemysłem, zdegradowanym środowiskiem, szarymi miastami, które nie stanowią żadnej atrakcji turystycznej. Nic bardziej mylnego, co chcemy pokazać na tej stronie poświęconej zabytkom w tej pięknej i niedocenianej krainie.

W IX i X wieku ziemie dzisiejszego Górnego Śląska zamieszkiwały plemiona słowiańskie: Opolan i Gołęszyców. Formalnie ziemia ta należała do Czech, a w 990 roku została zajęta przez Mieszka I. Przygraniczne położenie było przyczyną częstych najazdów i spustoszenia przez najazdy czeskie i niemieckie. W 1138 roku Bolesław Krzywousty podzielił swoje terytorium na dzielnice, a Śląsk przypadł seniorowi - Władysławowi II Wygnańcowi. Jego synowie stworzyli dwie dynastie: książąt wrocławskich i opolsko-raciborskich co można przyjąć za pierwszy symptom podziału na Dolny i Górny Śląsk. Proces rozdrobnienia poszczególnych księstw ułatwił ekspansję czeską, a w 1339 roku Kazimierz Wielki zrzekł się praw do Śląska, tym samym powodując oderwanie tego regionu na wieki od Polski. W latach 1400-1526 znajduje się pod panowaniem czeskich Jagiellonów i po nich przechodzi na rzecz państwa Habsburgów. W latach 1618-1648 następuje kolejny czarny okres na ziemiach śląskich spowodowany wyniszczającą wojną trzydziestoletnią. Po jej zakończeniu polityka Habsburgów wymierzona przeciwko protestantom powoduje znaczną emigrację mieszkańców. W latach 1740-1742 Śląsk zajął Fryderyk II Hohenzollern rozpoczynając okres pruskiego, a następnie niemieckiego panowania na tym terenie. Jest to też początek intensywnego rozwoju, powstawania zakładów przemysłowych, rozpoczyna się wydobycie surowców naturalnych na szeroką skalę - rozpoczęła się rewolucja przemysłowa. W XIX wieku trwa napływ robotników potrzebnych w nowych hutach, kopalniach, koksowniach. Następuje niespotykana dotychczas urbanizacja, powstają nowe miasta połączone linią kolejową w 1842 roku. Mimo germanizacji mieszkańców, Górny Śląsk jest ogromnym tyglem narodowościowym, rodzącym odruchy niepodległościowe. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wybuchają kolejne powstania śląskie i zostaje przeprowadzony plebiscyt. Na wschodnich terenach powstaje autonomiczne województwo śląskie, które zostaje ponownie włączone do Niemiec w 1939 roku. Po zakończeniu II wojny światowej Śląsk w całości (Górny i Dolny) zostaje przyłączony do państwa polskiego.

To tylko skrót bogatej historii tego regionu, która została utrwalona w zabytkach ocalałych na tym terenie. Zapraszamy do ich poznania. Naszym celem nie jest tworzenie opracowania naukowego, ani nie mamy ambicji rywalizować z profesjonalnymi serwisami i forami tematycznymi. To raczej luźna wycieczka po górnośląskich atrakcjach opatrzona krótkim opisem. Zaledwie mały zwiastun tego co czeka na każdego w tej magicznej krainie.
zamki i pałace (610) województwo dolnośląskie (530) zabytki sakralne (352) zabytkowe miasta (137) inne (135) województwo śląskie (123) województwo opolskie (94) fortyfikacje (83) powiat świdnicki (53) zabytki techniki (51) powiat wrocławski (43) powiat kłodzki (41) województwo lubuskie (41) powiat jaworski (33) powiat jeleniogórski (33) powiat gliwicki (30) powiat dzierżoniowski (29) powiat strzeliński (28) powiat ząbkowicki (27) zabytki na czeskim Śląsku (27) Pomnik Historii (25) powiat lwówecki (25) powiat nyski (22) Szlak Zabytków Techniki (21) inne zabytki województwa śląskiego (21) powiat lubański (21) powiat wałbrzyski (20) powiat lubiński (19) powiat zgorzelecki (18) powiat brzeski (17) powiat złotoryjski (17) powiat średzki (17) podziemia (15) powiat opolski (15) Obszar Warowny "Śląsk" (13) powiat oleśnicki (13) powiat żagański (13) powiat legnicki (12) powiat raciborski (12) powiat bolesławiecki (11) powiat górowski (11) powiat wołowski (11) powiat żarski (10) powiat cieszyński (9) powiat głogowski (9) powiat kamiennogórski (9) powiat polkowicki (9) powiat prudnicki (9) powiat pszczyński (9) powiat tarnogórski (9) powiat trzebnicki (9) powiat będziński (8) powiat strzelecki (8) powiat zawierciański (8) powiat krapkowicki (7) powiat częstochowski (6) powiat głubczycki (6) powiat nowosolski (6) powiat zielonogórski (6) UNESCO (5) powiat kluczborski (5) powiat namysłowski (5) powiat kędzierzyńsko-kozielski (4) powiat milicki (4) powiat oławski (4) powiat lubliniecki (3) powiat mikołowski (3) powiat bielski (2) powiat kożuchowski (2) powiat krośnieński (2) powiat kłobucki (2) powiat myszkowski (2) powiat oleski (2) powiat rybnicki (2) powiat wodzisławski (2) powiat świebodziński (2) powiat żywiecki (2) miasto Bytom (1) miasto Chorzów (1) miasto Dąbrowa Górnicza (1) miasto Jastrzębie Zdrój (1) miasto Katowice (1) miasto Mysłowice (1) miasto Piekary Śląskie (1) miasto Ruda Śląska (1) miasto Siemianowice (1) miasto Sosnowiec (1) miasto Tychy (1) miasto Zabrze (1) miasto Świętochłowice (1) miasto Żory (1)

Facebook