Srebrna Góra

Twierdza srebrnogórska powstała w latach 1765-1777 w celu umocnienia granic państwa pruskiego. Inicjatorem budowy był król Prus Fryderyk II Wielki. Przy jej budowie zatrudniono 4000 robotników i 600 murarzy, docelowo miała pomieścić około 5000 żołnierzy uzbrojonych w 164 działa (!). Chrzest bojowy przeszła w 1807 roku i była to w zasadzie jedyna bitwa stoczona pod jej murami, dzięki czemu nigdy nie została zdobyta. W 1860 roku wydano rozkaz o likwidacji twierdzy i od tego momentu stała się wielką atrakcją turystyczną. W 1939 roku została ponownie zajęta przez wojsko i urządzono tutaj Oflag dla polskich oficerów. Po II wojnie światowej została opuszczona i dopiero w latach sześćdziesiątych zajęli się nią harcerze organizując akcję "Srebrna Góra". Niestety nie zapobiegło to upadkowi obiektów fortecznych. Obecnie wpisana na listę Pomników Historii RP, jest największą górską twierdzą w Europie. Warownia jest częściowo udostępniona do zwiedzania i stopniowo remontowana nabiera dawnego blasku. Centralnym punktem twierdzy jest fort Donjon składający się z czterech cylindrycznych wież, otoczonych bastionami. Z dwóch stron flankowany fortami, Wysoka Skała i Fortem Rogowym. Na przeciwległej górze samodzielny Fort Ostróg, który również jest zagospodarowany. Twierdza ogólnie jest w złym stanie, w większości niedostępna dla turystów. W ruinie znajduje się fort Słomiane Czepce, który jest zwykle pomijany podczas zwiedzania kompleksu. Poniżej twierdzy wiadukt Kolei Sowiogórskiej z XIX wieku. Całość stanowi jeden z najpiękniejszych zakątków Dolnego Śląska.


Kościół parafialny p.w. śś. Piotra i Pawła z lat 1729-1731, odbudowany po pożarze w latach 1808-1818.


Dawny kościół ewangelicki z lat 1578-1592, odbudowany po zniszczeniach w latach 1816-1831. W latach 1970-1972 zniszczono wnętrze, kiedy przerobiono je na hotel.


W miasteczku zachowały się stare domy mieszkalne, w większości przebudowywane w XIX wieku. Duża ilość budynków została zniszczona po 1945 roku, jednak to co zachowało się do dzisiaj sprawia że jest to jedno z bardziej malowniczych dolnośląskich miasteczek. W górnej części osady zachował się blok koszar twierdzy, obecnie częściowo zrujnowany.

Obsługiwane przez usługę Blogger.