Grodziec

Pierwsza wzmianka o Grodźcu pochodzi z 1155 roku i mówi o istniejącej w tym miejscu kasztelanii . Istniał wtedy drewniany zameczek, który stał się rezydencją książąt śląskich i w XIII wieku Książę Henryk Brodaty zaczął budować murowany zamek, a kościół zamkowy przypisuje się św. Jadwidze. Jednak nie był on wygodną rezydencją śląskich władców i został przez nich na jakiś czas opuszczony. Odbudował go książę świdnicko-jaworski Bolko I, jednak po jakimś czasie zostaje sprzedany. Podczas wojen husyckich staje się na jakiś czas siedzibą buntowników. W 1470 roku kupił go książę legnicki Fryderyk I z przeznaczeniem na swoją rezydencję i zaczął przebudowę, którą kontynuował jego syn Fryderyk II. W jej wyniku powstała okazała renesansowa siedziba, której kształt zachował się do dzisiaj. W 1535 roku rozbudowano system obronny przed spodziewanym atakiem Turków. Po burzliwych zatargach książęta legniccy tracą zamek, a podczas wojny trzydziestoletniej został zdobyty i podpalony przez wojska Wallensteina. Od tego momentu zaczął być ruiną, chociaż podejmowano próby odbudowy zakończone ostatecznie w 1675 roku. Wielokrotnie zmieniali się właściciele, jednak w latach 1720-28 zbudowano u stóp zamku nowy pałac, co ostatecznie przypieczętowało jego los. W 1800 roku dobra nabył książę Heinrich VI Hochberg z Książa i przeprowadził on prace mające na celu rekonstrukcję, przerwane wojną napoleońską w 1813 roku. W 1822 roku otwarto muzeum w odbudowanym po pożarze skrzydle pałacowym. Już w XIX wieku stał się wielką atrakcją turystyczną i jedyną tego typu placówką na Śląsku. W 1900 roku dobra nabył baron WIlibald von Dirksen, który przystąpił do odbudowy zamku, a zadanie to powierzył znanemu z rekonstrukcji tego typu budowli, architektowi Bodo Ebhardtowi. Nastąpiła romantyczna reknstrukcja, nie mająca wiele wspólnego z dawnym zamkiem, wiele detali sprowadzono i wmurowano z innych miejsc w Niemczech. Otwarcie nastąpiło w 1908 roku, a przybył na nie osobiście cesarz Wilhelm II. Po 1945 roku opuszczono całkowicie zamkowe mury, a w 1951 roku strawił je pożar. W latach 1963-64 zostały zrekonstruowane dachy i powstało schronisko PTTK. Później wielokrotnie zmieniał właścicieli i od 1997 roku był własnością prywatną. Można go zwiedzać, a także znajduje się w nim restauracja, odbywają się liczne imprezy. Zasłynął na zachodzie Europy jako sceneria reality show. Mimo to obiekt w dalszym ciągu niszczeje. U podnóża wzgórza kościół zamkowy z lat 1648-88 w miejscu wcześniejszego, przebudowany w 1826 roku.


Pałac wzniesiony w latach 1718-27 przez hrabiego H.W. von Frankenberga w stylu barokowym. Jeden z piękniejszych budynków z tego okresu na Śląsku. Wnętrza przebudowano w XIX wieku. Niedostępny do zwiedzania, obecnie remontowany przez prywatnego właściciela. W zaniedbanym parku ruiny wieży, która kiedyś była punktem widokowym.


Obsługiwane przez usługę Blogger.