Krzeszów

W 1242 roku księżna Anna ufundowała w Krzeszowie opactwo benedyktynów. Książę świdnicki Bolko I odkupił dobra od zakonu i w 1292 roku ofiarował cystersom z Lubiąża. Wzniesiono pierwszy kościół, który stał się miejscem pochówku książąt świdnickich. Opactwo stale się rozwijało i powiększało swoje dobra. Okres prosperity przerwały wojny husyckie. W 1426 roku husyci mordują zakonników, którzy wcześniej ukryli cudowny obraz MB Łaskawej. Następuje szybka odbudowa kościoła (1454 rok), jednak obraz zostaje odkryty dopiero 200 lat później. Następne zniszczenia przyniosła wojna trzydziestoletnia, kiedy zniszczono bezcenną bibliotekę. Po jej zakończeniu klasztor stał się swego rodzaju centrum inkwizycji i nastąpił jego rozkwit. Wybudowano kalwarię z letnią rezydencją w Betlejem. W latach 1728-38 powstał najwspanialszy barokowy kompleks budynków klasztoru i kościoła na Śląsku. Wśród artystów pracujących przy dekorowaniu był "nadworny" malarz cystersów M. Willmann. Po wojnach śląskich prace zostały znacznie spowolnione i sam budynek klasztorny nigdy nie osiągnął swoich planowanych rozmiarów. W 1810 roku nastąpiła sekularyzacja dóbr zakonnych, a sam klasztor i kościoły rozszabrowane. W 1919 roku do klasztoru wrócili benedyktyni i rozpoczęto prace konserwatorskie. Podczas II wojny światowej mieścił się w nim obóz dla przesiedleńców i składnica muzealna (na strychu kościoła św. Józefa ukryto Bibliotekę Pruską). W 1949 roku objęły go benedyktynki, które przyjechały ze Lwowa, a później również elżbietanki. Obecnie klasztor jest pięknie wyremontowany i stanowi znane miejsce pielgrzymkowe, a także jedną z największych atrakcji na Dolnym Śląsku. Składa się z wielu obiektów, wśród których najcenniejszy jest barokowy kościół Wniebowzięcia NMP, posiada niezwykle cenny wystrój wnętrza z kaplicą mieszczącą mauzoleum Piastów Świdnickich. Charakterystycznym elementem są dwie siedemdziesięciometrowe wieże z pięknymi hełmami (na jedną z wież można wejść). Do kościoła przylega, nieukończony nigdy, budynek klasztoru z częściowo zachowanym wystrojem wnętrz. W sąsiedztwie stoi barokowy kościół św. Józefa z niezwykłym wnętrzem pokrytym freskami autorstwa M. Willmanna. Obok dom gościnny wzniesiony w latach 1730-34. Wokół klasztoru wiele budynków pomocniczych, a także rozległa Kalwaria Krzeszowska z lat 1672-78, zastąpiona w latach 1703-17 nowymi kaplicami.


Obsługiwane przez usługę Blogger.